Ragnhild Wigemyr
Løp
År
Lengde
Plassering
Tid
Fart
2014
8,5 Km
57
02:28:20
18:32 min per km
2011
20 Km
Fullført
00:00:00
00:00 min per km
2010
21 Km
Fullført
00:00:00
00:00 min per km
2009
21 Km
Fullført
00:00:00
00:00 min per km
2008
21 Km
Fullført
00:00:00
00:00 min per km
2007
21 Km
Fullført
00:00 min per km
2006
21 Km
Fullført
00:00:00
00:00 min per km
2005
14 Km
Fullført
00:00:00
00:00 min per km
2003
21 Km
53
04:25:44
12:39 min per km
2002
21 Km
42
05:28:00
15:37 min per km